История на компанията

1999

1999 г. - Създава завод за графитни електроди.

1
2

2000

2000 г. - Купете 10 + групови механични машини

2007

2007-Новопостроена 18-стайна пещ за печене

3
4

2014

2014-Новоизградена пещ за графитизация LWG от 20000KVA

2015

2014-Purcahse Нови машини за екологично производство

5
7

2016

2016-Изградете калцинатора от 24 кутии

2017

2017-Нов Построен друг голям склад за графитни електроди и CPC

7
8

2018

2018-Нашите продукти са добре дошли в целия завод за стомана

2019

В края на 2019 г. Закупете модерната трошачка и пресяващо оборудване

9
10

2020

Днес имаме достатъчно опит в производството и продажбата на GE и въглеродни добавки